PRIVACY VERKLARING

Buitengewone Coaching (is een initiatief van Velink Coaching), gevestigd aan Ursulinenlaan 60, 1861 SP Bergen NH,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.buitengewonecoaching.nl / www.velink-coaching.nl
Ursulinenlaan 60
1861 SP Bergen NH +31 622364313

Marrit Velink is de Functionaris Gegevensbescherming van Buitengewone Coaching en is te bereiken via info@velink-coaching.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Velink Coaching / Buitengewone Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

  1. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien je gebruik maakt van een contact formulier op mijn website:
    – Voor- en achternaam | E-mail adres | Telefoonnummer
    – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via het contact formulier, correspondentie of telefonisch. 
  2. Indien je bij Buitengewone Coaching (of Velink Coaching) een coaching traject volgt is het voor mij en de kwaliteit van de coaching noodzakelijk om extra gegevens van jou op zorgvuldige wijze te registreren. Ikzelf ben de enige die toegang heeft tot deze gegevens. Denk hierbij aan gegevens als: geslacht, geboortedatum, adresgegevens en bankrekeningnummer.
  3. Additionele gegevens rond jouw persoon, gezondheid en de resultaten binnen het coaching traject. Deze gegevens zullen door Velink Coaching / Buitengewone Coaching nooit aan derden worden overgedragen tenzij jij daar zelf expliciet toestemming voor hebt gegeven. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De website van Velink Coaching / Buitengewone Coaching heeft niet de intentie gegevens te verzamelen vanuit website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar zonder de toestemming van ouders of voogd. Velink Coaching / Buitengewone Coaching kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat Velink Coaching / Buitengewone Coaching persoonlijke gegevens heeft verkregen over een minderjarige zonder deze noodzakelijke toestemming, neem dan contact op via info@velink-coaching.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Velink Coaching / Buitengewone Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over mogelijke wijzigingen binnen de dienstverlening
– Velink Coaching / Buitengewone Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Velink Coaching / Buitengewone Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Velink Coaching / Buitengewone Coaching) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Om aan de wettelijke bewaarplicht van de Belastingdienst te kunnen voldoen bewaart Velink Coaching / Buitengewone Coaching jouw persoonsgegevens voor een periode van 7 jaar. 

Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Velink Coaching / Buitengewone Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de jouw persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@velink-coaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.  Velink Coaching / Buitengewone Coaching reageert zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Delen van persoonsgegevens met derden
Velink Coaching / Buitengewone Coaching verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Velink Coaching / Buitengewone Coaching gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

1. Technische (ofwel functionele cookies)
Aangezien deze cookies niet of nauwelijks je privacy aantasten mogen wij deze -formeel gezien- zonder jouw toestemming plaatsen. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over jou.
Deze cookies gebruiken wij om:
– te onthouden welke informatie jij invult op eventuele contact formulieren en om jouw voorkeuren op deze website te onthouden wat zou moeten leiden tot gebruiksgemak van onze website.
Tevens plaatsen wij analytische cookies van Google Analytics. Ook deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over jou.

2. Analytische cookies. Deze cookies van Google Analytics gebruiken wij om:
– bezoekers statistieken van onze website bij te houden
– om te kunnen zien hoe je ons hebt gevonden
– inzage te ontvangen over het aantal bezoekers op de webpagina’s en de duur van het bezoek.
– gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte te kunnen zien.

Google heeft van Velink Coaching / Buitengewone Coaching geen toestemming gekregen om verkregen analytische informatie vanaf de website van Velink Coaching / Buitengewone Coaching te gebruiken of in te zetten voor andere bij Google aangesloten diensten.
De instellingen die HBidee! aan Google Analytics heeft meegegeven zijn:
Jouw IP-adres mag alleen geanonimiseerd verwerkt worden.
Velink Coaching / Buitengewone Coaching heeft de optie van Analytics ‘Gegevens delen’ uitgezet.
Velink Coaching / Buitengewone Coaching heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.

Social Media Cookies
Velink Coaching / Buitengewone Coaching heeft 1 of meerdere buttons op de website zodat jij eenvoudig onze social media kanalen kunt bezoeken en/of promoten (“liken” of delen) op jouw eigen sociale netwerken. Hiervoor worden cookies geplaatst door deze netwerken zelf. Velink Coaching / Buitengewone Coaching heeft hier geen invloed op. Als je wil weten hoe deze social media kanalen met jouw gegevens omgaan zul je zelf hun eigen Privacy Verklaring goed moeten doorlezen.

Afmelden Cookies
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Velink Coaching / Buitengewone Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@Velink-Coaching.nl

Velink Coaching/ Buitengewone Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Vragen? 
Heb je nog vragen? Neem gerust contact op.
info@velink-coaching | Marrit Velink